Instrukcja instalacji

Step 1: Install the bricks or pavers Krok 1:
Install the pavers as per the recommendations of the manufacturer

 

 

 

Step 2: Slide the bottom section of Diamond-Lok under the sidewall with a mallet until the edging sidewall is flush with the bricks or pavers Krok 2:
Ślizgać część dolną Diamond-Lok aż do ściany bocznej dopóki ściana boczna obrzeża płaszczyźnie z układarki

 

 

Step 3: Install the stakes at each end and approximately every 2 feet by pounding them through the holes provided on an angle facing the pavers


Krok 3:
Zainstaluj stawkę na każdym końcu i co około 2 stóp przez walenie je przez otwory umieszczone na kącie stoi układarki

UWAGA: Słupki kotwiące muszą być wybity w pod kątem pokazanym na zdjęciu z głowy grę kotwicy skierowana w górę.

Step 4: Backfill with soil and sod flush against edging sidewallKrok 4:
Zasypywać ziemią i SOD przylegała do brzegów boczną

Print Friendly, PDF & Email